Historie

In 1918 is in Etten R.K. propagandaclub Benedictus XV opgericht, in deze jaren zijn er heel wat uitvoeringen geweest, tot en met 1966 heeft de vereniging onder deze naam bestaan. Op 30 oktober 1979 is de vereniging heropgericht door Jan en Bets van Dulmen en Bennie Slutter onder de naam Toneelvereniging Etten.

100 jaar Toneelvereniging Etten

2018 was het jaar waarin onze toneelvereniging haar 100 jarig jublieum heeft gevierd. De toneelvereniging is onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. De Koninklijke Erepenning symboliseert het respect en de waardering van de koning voor de bijzondere verdiensten van onze Ettense toneelvereniging. We hebben deze bijzondere verjaardag en onderscheiding gevierd met een uniek, speciaal voor ons geschreven ‘dubbel’ toneelstuk, tegelijkertijd op twee verschillende locaties.